بیش از 67 میلیارد ریال سهام در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/78 بازار اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه شاهد داد و ستد 13 میلیون و 441 هزار و 173 سهم از سهام شرکت های پذیر فته شده به ارزش بیش از 67 میلیارد و 731 میلیون ریال بود.
اسناد مالکیت این تعداد سهام در 1386 فقره برای 716 نفر از خریداران تغییر نام یافت.
در معاملات روز جاری سهام بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 47 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 27 واحد تولیدی کاهش یافت.
شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت روز چهارشنبه به ترتیب به 71/2199 ، 36/4669 و 23/1940 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت در روز گذشته به ترتیب به میزان 89/2 ، 75/9 و 18/2 واحد افزایش نشان می دهد.
"شاخص بازده نقدی" در روز جاری به 31/3447 واحد رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و "شاخص قیمت و بازده نقدی " در همین روز به 58/3256 واحد رسید که نسبت به روز سه شنبه هفته جاری به میزان 27/4 واحد افزایش یافت.
آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی در روز جاری به 5150 ریال رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود.
/ 20 / 80 / 102 / 124 / 13 /

سرخط اخبار اقتصاد