بیش ازدو هزار طرح عمرانی و تولیدی در کشور به بهره برداری می رسد # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/78 ستاد ویژه دهه فرخنده فجر معاون برنامه ریزی وامور مجلس وزارت جهاد سازندگی گفت: درایام مبارک دهه مبارک فجردو هزار و850 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی درکشوربه بهره برداری می رسد.
علی اکبر مهرفرد عصرروز پنج شنبه درایلام به خبرنگار ماافزود:این طرح ها در زمینه های توسعه جنگلداری،پرورش دام و طیور، شیلات، مرتعداری،آبخیزداری، آبخوانداری و توسعه و عمران روستایی است.
وی بیان کرد : بابهره برداری ازاین میزان طرحها درمناطق روستایی و عشایری کشور هفت هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
وی گفت : به منظورایجاد و راه اندازی این تعداد طرح 720 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اظهارداشت : باراه اندازی این طرحها در کشور بیش از 248 هزارخانوار روستایی و عشایری از مزایای آن به نحو شایسته ای بهره مند می شوند.
بگفته مهرفرد در سال جاری بیش از یک هزار و600 میلیارد ریال در قالب اعتبارات ملی و استانی صرف اجرای طرحها و برنامه های وزارت جهاد سازندگی شده است.
وی افزود: همچنین تاپایان سال جاری پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار روستائیان و عشایرقرار می گیرد.
وی گفت : بخش عمده این تسهیلات به منظور توسعه و گسترش صنایع تولیدی فرآورده های لبنی، گوشت سفید و قرمز ، تخم مرغ و تولید ماهیان سرد آبی و گرم آبی پرداخت می شود.
به اظهار وی بااعمال برنامه های وزارت جهاد سازندگی در طول یک دهه اخیر هم اکنون کشوردر زمینه تولید گوشت، تخم مرغ و فرآوردهای لبنی و پودر شیر خشک به خودکفایی رسیده است .
وی میزان تولید سالانه گوشت سفید در کشور را 720 هزار تن عنوان کرد و افزود : هم اکنون مصرف سرانه مرغ و تخم مرغ در کشور به ترتیب 60 و 100 درصد افزایش یافته است .

سرخط اخبار اقتصاد