ایندیپندنت :شرکت های غربی در بستن قراردادهای خود به رشوه متوسل می شوند # لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/78 به گزارش یک روزنامه چاپ انگلیس ، شـرکت های ساختمانی و صنایع دفاعی غربی برای تضمین موفقیت در بستن قرارداد همچنین انجـام معـاملات و افـزایش نفوذ خود در سراسر جهان بطور روز افزونی به رشـوه و فسـاد مـالی متوسل می شوند.
روزنامه ایندیپندت امروز (جمعه ) با چاپ نتایج بررسی انجام شده بوسیله سازمان بین المللی " ترانسپرانسی "(transparency interntional)می افزاید، بررسی ها نشان داده است که این شرکت ها بدترین عملکرد را در رابطه با دادن رشوه و پول های غیر قانونی به مقامات به منظور برنده شدن در قرارداد مورد نظر خود را دارند.
سازمان بین المللی ترانسپرانسی که مقر آن در برلین آلمان می بـاشد یک سازمان مستقل است که به صورت ادواری عملکرد شرکت های تجاری را مورد بررسی قرار می دهد.
در این بررسی گفته شده است که بطور کلی پـرداخت رشـوه در تمامی انواع تجارت رو به افزایش است و این مساله از سوی دولت های غـربی نادیده گرفته می شود.
پیتر ایگن (eigen [eter)رییس سازمان مزبور بر این عقیده است که پرداخت رشوه بوسیله شرکت های بین المللی باعث تضعیف اقتصاد ملی،به هدر رفتن منابع عظیم ملی و رواج سوء استفاده کارمندان دولت و سیاستمداران از موقعیت شغلی خود می شود.
این سازمان هشدار می دهد رونـد رو به افزایش پرداخت رشوه و فساد مالی در معاملات خارجی به جریان دمـوکراسی در کشورهای در حـال توسعه صدمه زده و در عین حال باعث تشدید بی عدالتی در تجارت می شود.
سازمان مزبور فقدان عوامل و سیستم های مستقل برای کنترل نفوذ شرکت ها بر دولتها را دلیل اصلی بحران اقتصادی سال 1998 میلادی آسیـا که بـازارهای مالی بین المللی را دچار صدمات عظیم کرد می داند.
بررسی اخیر ترانسپرانسی نشان می دهد بر مبنـای " شاخص فساد مالی " در میان جدول یک صد کشور دو کشور آفـریقایی نیجریه و کـامرون و کشور اندونزی فاسدترین کشورها از نظر رشوه خواری هستند و این امر نشان دهنده آمادگی روسای شرکت های بزرک جهت پرداخت رشوه در معاملات با این کشورها می باشد.
دانمارک و فنلاند دارای سالم ترین کارنامه در این بررسی هستند و انگلیس در مقام سیزدهم قرار دارد.
در عین حال در این بـررسی از آمریکا به عنوان کشوری نام برده شده است که بیشتر از سایر کشورها حاضر به استفاده از نفـوذ دیپلماتیک و ارتبـاطات رسمی برای کمک به شرکت های آمریکایی در معاملات خود در خارج ازاین کشور می باشد.
در میان 19 کشور صادرکننده عمـده جهان ، چین ، کره جنوبی، تایوان و ایتالیا بیشتر از سایر کشـورها آماده انجام معاملات از طـریق پرداخت رشوه هستند.
در جدیدترین بررسی سازمان بین المللی ترانسپرانسی به ترتیب کشـورهای کامرون ، نیجریه ، آذربایجان ، انـدونزی ، هنـدوراس ، ازبکستان ، کنیـا ، پاراگوئه ، یوگسلاوی ، قرقیزستان ، پاکستان ، اوگاندا، آلبانی ، گرجستان ، قزاقستان ،اکوادر ، روسیه، ارمنستان ،بولیوی،ساحل عاج، مولداوی ، اکراین، ، ونزوئلا ، ویتنام،کرواسی ،کلمبیا ، هند ، آرژانتین،نیکاراگوا ،گواتمالا ، تایلند ،بلغارستان ، مصر ، گانا ، مقدونیه ، رومانی ، روسیه سفید ، چین ، لیتوانی ، مکزیک ، سنگال،موزامبیک و زامبیا دارای بدترین سابقه فساد مالی می باشند.

سرخط اخبار اقتصاد