توسعه واحدهای بسته بندی مواد پروتئینی از سیاست های سازمان دامپزشکی است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/10/78 داخلی.اقتصادی.دامپزشکی.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور روز چهارشنبه در بازدید از یکی از واحدهای بسته بندی مواد پروتئینی با منشاء دامی در شهریار ، توسعه این واحدها را از سیاست های سازمان اعلام کرد.
دکتر عباسعلی مطلبی گفت : تاکنون برای 115 واحد بسته بندی مواد غذایی با منشاء دامی ( گوشت قرمز و سفید ) مجوز صادر شده که در حال حاضر 100 واحد آن ها فعال هستند. تعداد 57 کارگاه عمل آوری خاویار نیز تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای صدور مجوز بسته بندی مواد پروتئینی با منشاء دامی وجود ندارد افزود: برای ایجاد این قبیل واحدهای بسته بندی با توجه به ظرفیت، بین 400 میلیون تا سه میلیارد ریال تسهیلات تبصره ای پرداخت می شود.
به گفته مطلبی در سال جاری برای ایجاد کشتارگاه های صنعتی طیور و همچنین واحدهای بسته بندی در مجموع 45 میلیارد ریال تسهیلات از طریق تبصره های تکلیفی بودجه پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 85 کشتارگاه صنعتی و نیمه صنعتی در بخش طیور فعال هستند و 55 کشتارگاه دیگر در حال احداث می باشد . با توسعه کشتارگاه های صنعتی ، کشتارگاه های سنتی بتدریج حذف می شوند.
در بخش دام نیز هم اکنون 21 کشتارگاه صنعتی فعال و 25 کشتارگاه صنعتی دیگر در حال احداث است و از 560 کشتار دام کشور حدود 460 کشتارگاه قدیمی و سنتی هستند که از این میزان امکان تبدیل 30 کشتارگاه به کشتارگاه صنعتی وجود دارد.
به گفته مطلبی در حال حاضر 44 هزار مرکز عرضه فراورده های دامی تحت نظارت و کنترل سازمان دامپزشکی است.
مظفر حکمتی رئیس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور کشور نیز به خبرنگاران گفت :گسترش کشتارگاه های صنعتی طیور و واحدهای بسته بندی مواد پروتئینی ، صرفه جویی زیادی برای کشور به همراه دارد که استفاده از ضایعات کشتارگاهی برای تامین خوراک طیور است که اکنون از خارج وارد می شود.
وی افزود: در سال گذشته در مجموع 6300 تن آلایش غیرخوراکی دام و طیور به ارزش حدود چهار میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.
وی استاندارد پرورش طیور در دنیا را بین 42 تا 45 روز ذکر کرد و کشتار مرغ در اوزان بالا را به زیان تاسیسات کشتارگاهی طیور دانست .
حکمتی استفاده از هورمون برای تولید گوشت سفید و قرمز در کشور را نادرست خواند و از مصرف کنندگان خواست تا گوشت مرغ را در اوزان پایین و حداکثر تا 5/1 کیلوگرم تهیه کنند.
20 / 80 / 102 / 123 / 11 /

سرخط اخبار اقتصاد