دبیرانجمن روابط عمومی : کارخانه ها به روابط عمومی توانمند نیاز دارند # کرج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/09/78 داخلی.اجتماعی.روابط عمومی.
دبیر انجمن روابط عمومی ایران گفت: کارخانجات تولیدی وصنعتی کشور برای ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی به روابط عمومی توانمند نیاز دارند.
رفیعی روز یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی همایش "نقش و جایگاه روابط عمومی در عرصه صنعت و تولید"دراداره کل کار کرج افزود: متاسفانه هم اکنون روابط عمومی ها بیشتر در مراکز دولتی فعال هستند.
وی گفت: روابط عمومی های بخش تولید و صنعت با سنجش دیدگاه مصرف کنندگان نقش بسزایی در افزایش تولید خواهند داشت.
مدیرکل کار و امور اجتماعی منطقه کرج نیز گفت: منطقه کرج یکی ازقطب های مهم اقتصادی کشور است و انتقال و گسترش چرخه تولید و مصرف، نیاز به روابط عمومی های فعال دارد.
علی روحانی افزود: لزوم توجه مدیران و کارفرمایان به روابط عمومی های کارآمد به عنوان یک ابزار مهم ضروری است.
دراین نشست مقرر شد دبیرخانه دایمی برگزاری همایش روابط عمومی های واحدهای تولیدی و صنعتی غرب استان تهران در اداره کل کار کرج دایر شود.

سرخط اخبار اقتصاد