۲۰ آذر ۱۳۷۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6911687
T T
۰ نفر
پاداش پرداختی به کارمندان دولت در ژاپن کاهش یافت # توکیو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : 20/09/78 ســازمان مدیریت و همــاهنگی ژاپن گفت که پــاداش پرداختی زمستانی به کارمندان دولت در این کشور ، به خاطر وضعیت اقتصادی کشور برای نخستین بار طی پنج سال گذشته کاهش یافت.
براسـاس گزارشی که روز شنبه منتشر شد، میانگین پاداش زمستانی کارکنان دولت حدود 672 هزار ین معادل 6500 دلار است که نسبت به مدت مشابه سال پیش، 6/8 درصد کمتر شده است.
براساس عرف رایج در ژاپن ، هر ساله به کارگران و کارمندان دولت و بخش خصوصی دو بــار پاداش داده می شود که میزان آن برابر با حقوق دو تا سه ماه هر فرد می باشد.
براساس آمار رسمی ، میزان پاداش پرداختی به " کیزو ابوچی " نخست وزیر و " شیگه رو یاماگوچی " رییس دیوان عالی ژاپن که بیشترین پاداش زمستانی را دریافت کرده اند ، برابر با شش میلیون و 50 هزار دلار می باشد.
ســازمان مدیریت و همـاهنگی ژاپن گفته است که امسال سه تریلیون و 810 میلیارد ین به چهـار میلیون و 470 هزار کارمند بخش دولتی ، پاداش زمستانی داده شده است.
* 139 *

سرخط اخبار اقتصاد