ایران به عضویت شورای اجرایی جهانی اتحادیه بین المللی راه آهن ها انتخاب شد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/9/78 راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و نهمین جلسه عمومی اتحادیه بین المللی راه آهن ها(یو.آی.سی )به عنوان یکی از اعضاء شورای اجرایی جهانی این اتحادیه انتخاب شد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این نشست که دوم آذرماه جاری در پاریس برگزار شد ، راه آهن ایران به عنوان یکی از 15 عضو اصلی شورای اجرایی برای مدت دو سال انتخاب شد.
این شورا بالاترین رکن اتحادیه است و تمامی تصمیمات اجرایی مربوط به راه آهن های عضو از طریق این شورا تصویب و به مرحله اجرا درمی آید.
اتحادیه بین المللی راه آهن ها که مرکز آن در پاریس است دارای 142 عضو دائمی است که برای هماهنگی و توسعه و پیشرفت امور راه آهن های کشورهای جهان و ارائه خدمات به آنان تشکیل شده است.
/20/ /80/ /102/ /124/ /13/

سرخط اخبار اقتصاد