صید ماهی از372 هکتارحوضچه ماهی درشرکت کارون شوشترآغازشد # شوشتر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/8/78 داخلی. اقتصادی. شیلات. ماهی.
به گفته مدیرعامل شرکت ماهی کارون شوشتر،صید ماهی از 372 هکتار استخر پرورش ماهی این شرکت از هفته گذشته آغاز شد.
اسفندیارباورصاد شنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: پیش بینی می شود تاپایان امسال از این میزان هکتار، 1200 تن انواع ماهی شامل فیتوناک ،کپور و آمور به بازار مصرف عرضه شود.
وی افزود: درابتدای امسال بیش از 446 هزار بچه ماهی قزل آلا، 372 هزاربچه ماهی کپور و 148 هزار و800 بچه ماهی آمور دراستخرهای پرورش ماهی این شرکت رها شد.
مدیرعامل شرکت ماهی کارون شوشتریادآورشد: بااجرای طرح بهسازی وبازسازی استخرهای پرورش ماهی درامسال ، تاکنون 200 هکتار ازحوضچه های پرورش ماهی بازسازی شده که این امرحدود 20 درصد ازضایعات وتلفات ماهی را کاهش می دهد.
شرکت پرورش ماهی کارون شوشتر، بزرگترین شرکت تولیدماهی دراستان خوزستان است که سال گذشته 1200 تن ماهی قزل آلا، کپور، سفید و بیک مه رابه بازارهای تهران،اصفهای و سایر شهرهای استان خوزستان عرضه کرد.

سرخط اخبار اقتصاد