کمیته های اقتصادی ،بازرگانی و فرهنگی در اتاق تعاون تشکیل می شود # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/7/78 داخلی .اقتصادی .تعاون اتاق تعاون با تشکیل کمیته های اقتصادی ،بازرگانی و فرهنگی میان اتحادیه ها وتعاونی های کشور، نقش حمایتی خود را از بخش تعاون گسترش می دهد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، محمد رضا رمضانی دبیرکل اتاق تعاون روز یکشنبه در نشست اعضای هیات مدیره این اتاق ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده، تمایل شرکت های تعاونی برای عضویت در اتاق تعاون افزایش یابد.
به گفته رمضانی در حال حاضر یک سوم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عضو اتاق تعاون هستند.
وی گفت : کارشناسان اتاق تعاون در جهت هماهنک کردن فعالیت های اتاق تعاون با سیاست راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، راه های حضور در بازارهای جهانی را بررسی می کنند.
به گفته وی با توجه به گسترش روابط اتاق تعاون با ارگان های تجاری کشورهای مختلف جهان، زمینه مساعد برای برپایی نمایشگاه های مشترک و بازار- یابی شرکت های تعاونی در خارج ،مهیا شده است.
اتاق تعاون توسعه صادرات را به عنوان یک ضرورت در برنامه کار خود قرار داده و به همین منظور نماینده این اتاق در مرکز خدمات صادراتی مستقر شده است.
دبیر کل اتاق تعاون برپایی همایش های ماهانه را به منظور بررسی مشکلات اتحادیه ها و شرکت های تعاونی از جمله برنامه های اتاق تعاون برای حمایت از این بخش دانست.
وی ابراز امیدواری کرد، تداوم این حرکت منجر به نزدیکی و شناخت بیشتر تعاونی ها از توانایی این بخش شود و زمینه لازم برای یکپارچگی و وحدت رویه تعاونی ها، جهت توسعه فعالیت های بخش تعاون فراهم گردد.
20 / 126 / ، / 13

سرخط اخبار اقتصاد