آمریکا اتریش را مهمترین پایگاه تجارت با شرق اروپا می داند # وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/06/78 بر اساس تحقیقات اتاق بازرگانی آمریکا، شرکت های آمریکایی و مدیریت تجاری این کشور، اتریش را مهم ترین پایگاه برای تجارت با کشورهای شرق اروپا ارزیابی می کنند.
کاترین والت هال، سفیر آمریکا در وین، روز چهار شنبه ضمن ارائه این تحقیقات گفت، موقعیت جغرافیایی و امکانات اتریش در مبادلات تجاری بین غرب و شرق اروپا حائز اهمیت فراوانی است.
در اتریش 400 شرکت آمریکایی حضور دارند که بیش از نیمی از آنها در کشورهای شرق اروپا شعبه زده اند. این بیانگر اهمیت اتریش برای شرکت های آمریکایی فعال در شرق اروپا است.
سفیر آمریکا گفت: شهرهای برزگی چون پراک، بوداپست، برلن و ورشو از نظر جذابیت برای استقرار شرکت های آمریایی به ترتیب در رده های بعد از وین - پایتخت اتریش - قرار دارند.
وی افزود: کیفیت زندگی، ثبات، امنیت و شبکه حمل و نقل پیش رفته از دلایل جذابیت و اهمیت اتریش برای شرکت های آمریکایی است. شرکت های آمریکایی بیش از چهل هزار فرصت شغلی در اتریش ایجاد کرده اند.
در نظر سنجی به عمل آمده از سوی اتاق بازرگانی آمریکا، بیش از 58 درصد شرکت های آمریکایی که با کشورهای شرق اروپا تجارت می کنند اتریش را مناسب ترین محل برای استقرار شعبه های خود دانسته اند. 38 درصد این شرکت ها اهمیت اتریش را در این زمینه کمتر از گذشته ارزیابی کرده اند. دو سوم این شرکت ها اعلام کرده اند که تاسیس شعبه در یک کشور عضو اتحادیه اروپایی به عنوان پایگاهی برای معامله با شرق اروپا بسیار مهم است.
در این گزارش فاصله هوایی کوتاه وین با شهرهای مهم شرق اروپا از جمله پراک، ورشو، بوداپست و مسکو یک عامل مهم در جذب شرکت های آمریکایی ذکر شده است.
در این گزارش، کاغذ بازی غیر ضروری و بروکراسی بیش از حد در ادارات اتریش و الزامی بودن کسب اجازه کار برای اتباع خارجی در زمره جنبه های منفی فعالیت اقتصادی در اتریش ذکر شده است.
hall walt kathryn

سرخط اخبار اقتصاد