صربستان اجازه حمل هیچگونه کالایی را به مقصد مونته نگرو نمی دهد # سارایوو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/06/78 پلیس صربستان اجازه حمل هیچگونه کالایی را به مقصد جمهوری مونته نگرو نمی دهد و مبادی مرزی میان صربستان و مونته نگرو در منطقه "کولوورات " همچنان بسته است.
"بیها پرس" خبرگزاری بوسنی و هرزگوین روز پنجشنبه گزارش داد تدابیر دولت صربستان مبنی بر ممنوعیت حمل هرگونه مواد غذایی به مونته نگرو بشدت اجرا می شود و هر کامیون حامل مواد غذایی از مرزها بازگردانده می شود.
به گفته مامورین مرزی گمرک "پری پولیه" مستقر در مرز مونته نگرو ـ صربستان، این اقدامات یک نوع فشار سیاسی است.

سرخط اخبار اقتصاد