نمایشگاه تولیدات وتوانمندیهای شرکتهای تعاونی مازندران درساری برپاشد # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/6/78 داخلی. اقتصادی. تعاون. نمایشگاه.
به مناسبت هفته تعاون نمایشگاهی ازتولیدات وتوانمندیهای بخش تعاون استان مازندران روزشنبه درساری برپاشد.
دراین نمایشگاه تولیدات تعاونیهای تحت پوشش اداره کل تعاون شامل کالاهای کشاورزی ، صنعتی ، صنایع تبدیلی ، صنایع غذایی ومعدنی به نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه ازروزدوشنبه به مدت یک هفته برای بازدید علاقه مندان دایر می باشد.
دراستان مازندران دو هزار و 303 شرکت تعاونی با 307 هزار و 444 نفر عضو و سرمایه گذاری 111 میلیارد و 138 میلیون ریال فعال هستند.

سرخط اخبار اقتصاد