وزیرصنایع: 5/112 میلیارد دلار در برنامه سوم توسعه اقتصادی هزینه می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/6/78 وزیر صنایع با اشاره به متوسط قیمت نفت به میزان 5/12 دلار در هر بشکه در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، پیش بینی کرد که 5/112 میلیارد دلار در این مدت در کشور هزینه شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ، غلامرضا شافعی در دومین جشنواره شهید رجایی ، افزود : همچنین مبلغ هشت میلیارد دلار از محل صادرات فرآورده های نفتی ، 8/6 میلیارد دلار از محل صادرات خدمات و 7/34 میلیارد دلار سهم صادرات کالاهای صنعتی و غیرصنعتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور پیش بینی شده است.
شافعی تصریح کرد : در طول برنامه پنج ساله سوم می باید 51 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به خزانه پول بدهیم.
وی با اشاره به کاهش درآمد نفتی کشور به کمتر از پنج میلیارد دلار افزود : متوسط قیمت نفت از سال 57 تا پایان سال 77 ، مبلغ 20 دلار بوده و متوسط 10 سال گذشته آن به ازای هر بشکه 5/17 دلار و در سه سال گذشته 33/16 دلار بوده است.
/ 20 / 80 / 102 / 258 / 13 /

سرخط اخبار اقتصاد