کارشناسان : حفظ واحیای منابع طبیعی کردستان نیازمند مشارکت عمومی است # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/05/78 داخلی. اقتصادی. منابع طبیعی.
کارشناسان منابع طبیعی کردستان می گویند : حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی استان ، نیازمند مشارکت عمومی است.
آنان معتقدند : حفظ و احیای منابع طبیعی تجدیدشونده (جنگل و مرتع ) از عهده یک سازمان خاص بر نمی آید و نیاز به یک حرکت مردمی دارد.
یکی از کارشناسان منابع طبیعی کردستان گفت : آمارهای ثبت شده درمنابع طبیعی کردستان نشان می دهد که درگذشته دراین استان 500 هزارهکتاررویشگاه جنگلی وجود داشته است که اکنون به 320 هزار هکتار کاهش یافته است.
به گفته عیسی بختیاری ، سالانه 1300 هکتاراز مراتع و 200 هکتارجنگل های استان دراثر عوامل طبیعی و انسانی از بین می رود.
بختیاری ، به مدیریت صحیح در عرصه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت : این مدیریت خواه از سوی مردم یا دولت باشد ، در حفظ طبیعت بسیار مهم است.
کارشناس و مسوول روابط عمومی منابع طبیعی کردستان نیزدراین باره گفت : بهره برداری بی رویه و خارج از محدوده مراتع ، تامین سوخت ، آتش سوزی ، تصرفات مردمی ،آفات ، بیماری ها و چرای بی رویه دام ازعمده عوامل تخریب منابع طبیعی در کردستان است.
محمد ابوالحسنی نژاد ، فقرمالی و عدم آگاهی بهره برداران در منطقه را از دیگر علت های تخریب عرصه های منابع طبیعی استان اعلام کرد.
وی بااشاره به وضعیت اقتصادی مردم منطقه گفت :اگرتنوع شغل برای گذران زندگی مردم منطقه ایجاد شود ، دیگر وابستگی به جنگل ومرتع نخواهند داشت.
وی افزود : سالانه 350 تن انواع محصولات فرعی از جنگل هاو مراتع کردستان به ارزش دو میلیارد و 900 میلیون ریال برداشت می شود.
ابوالحسنی نژاد شیره سقز ، کتیرا و گردوی وحشی را از عمده این محصولات اعلام کرد وگفت : این محصولات بیشتر درصنایع غذایی ، داروسازی ، چوب سازی ، کاغذسازی و پارچه بافی مورد استفاده قرار می گیرند.
به گفته وی ، کردستان 4/1 میلیون هکتار مرتع دارد که سالانه 600 هزار تن علوفه مرتعی از آن برداشت می شود.
وی افزود : 5/3 میلیون واحد دامی درکردستان وجود دارد که 70 درصد آن وابسته به مراتع هستند مدیرکل منابع طبیعی کردستان نیزگفت : در گذشته مردم به خاطر تعلقی که به منابع طبیعی داشتند ازآن بیشتر حفاظت می کردند و این امرناشی ازنظام مدیریتی صحیح در روستا بود.
علی چنانه افزود : ولی بعد از انقلاب به دلیل ضرورت های اجتمایی ، آن نظام مدیریتی حاکم بر روستا به هم خورد که در نتیجه افزایش جمعیت را به دنبال داشت.
وی گفت : برای حفظ عرصه های طبیعت ، ترویج و آموزش صحیح بهره برداران در اولویت قرار دارد.
چنانه ، شورای اسلامی روستا ، مروجین روستایی ، آموزش وپرورش ، نهضت سواد آموزی ، بسیج ، روحانیت ، فعالیت های مطبوعات و رسانه ها ، استفاده از نیروهای مشمول ، پادگان ها و کارخانجات را از مهمترین عوامل موثر در بخش آموزش برای حفظ منابع طبیعی کردستان اعلام کرد.

سرخط اخبار اقتصاد