وضعیت گشایش ارز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی را یک هیات سه نفره بررسی می کند # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/4/78 معاون پشتیبانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: به دستور رئیس جمهوری ، هیات سه نفره ای متشکل از نماینده بانک مرکزی و معاونت های دارو و درمان وزارت بهداشت ، وضعیت گشایش ارز برای تامین دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور را بطور مستمر مورد بررسی قرار می دهند.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی روز سه شنبه در گفت وگو باخبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی دراین مورد گفت : درخصوص دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی دربسیاری موارد ، گشایش بموقع اعتبارات و خرید بموقع بسیار مهمتر از مقدار ارز تخصیصی است ، که هدف از تشکیل این هیات سه نفره تامین بموقع ارز مورد نیاز برای امسال خواهد بود.
وی درمورد میزان ارز اختصاص یافته امسال برای لوازم و تجهیزات پزشکی گفت : کمیته تخصیص ارز، 75 میلیون دلار ارز شناور و 35 میلیون دلار ارز صادراتی را برای لوازم و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است و پیش بینی می شود که 43 میلیون دلار ارز با نرخ واریزنامه ای نیز به این منظور اختصاص یابد.
دکتر مهدوی میزان ارز اختصاصی امسال برای دارو را 420 میلیون دلار ذکر کرد و افزود: از این مقدار ارز 340 میلیون دلار با نرخ ارز شناور، 20 میلیون دلار با نرخ صادراتی و 60 میلیون دلار آن بصورت واریزنامه ای پرداخت خواهد شد که ارز واریزنامه ای اختصاص به مواد بسته بندی و مواد جانبی دارد.
افزود: از مقدار ارز شناور تخصیصی ، 9 میلیون دلار برای مواد اولیه تولید ملزومات مصرفی ، هشت میلیون دلار برای مواداولیه نخ بخیه، پنج میلیون دلار برای قطعات مورد نیازبیماران دیالیزی ، پنج میلیون دلار جهت ملزومات مصرفی عمومی پزشکی ، 10 میلیون دلار به قطعات یدکی دستگاه های پزشکی و حدود پنج میلیون دلار به خرید کیسه خون و قطعات دستگاههای مربوط به انتقال خون اختصاص خواهد یافت .
وی گفت : ارز صادراتی نیز به مواد مصرفی فیلم رادیولوژی (10 میلیون دلار)، لوازم جراحی و ارتوپدی (شش میلیون دلار)، مواد اولیه کیت و کشت آزمایشگاهی (9 میلیون دلار) و مواد مصرفی واولیه تولیدی دندانپزشکی (هفت میلیون دلار) ، خواهد بود.
معاون پشتیبانی وزارت بهداشت ، سال گذشته را برای تولید مواد و لوازم و تجهیزات پزشکی بسیار حساس توصیف کرد و افزود: با کمبود درآمد کشور ، ارز مربوط به این لوازم نیز نسبت به سال قبل ازآن (1376)به میزان بسیار زیادی کاهش یافت که تولیدکنندگان مجبور به استفاده ازارز واریزنامه ای شده و درنتیجه افزایش قیمت، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرد.
وی به اجرای دو برنامه عمرانی در خصوص تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت اشاره کرده وگفت: برنامه " تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی " از برنامه هایی است که امسال از طریق دانشگاههای علوم پزشکی با اعتباری حدود 21 میلیارد ریال به اجرا درمی آید.
وی افزود: در این برنامه به مساله تعمیر و نگهداری تجهیزات توجه خاص شده تا دانشگاهها در حفظ و نگهداری تجهیزات بیمارستانی بیش از گذشته فعالیت شود.
دکتر مهدوی ، برنامه " تجهیز بیمارستانهای جدیدالتاسیس " را ازدیگر برنامه های وزارت بهداشت در زمینه تجهیزات پزشکی عنوان کرد و گفت: این طرح با اعتباری حدود 30 میلیارد ریال امسال به اجرا درمی آید .
وی افزود: کارشناسان فنی در واحد ارزیابی و کمیته فنی و همچنین اداره کل تجهیزات پزشکی نسبت به ارزیابی کیفی دستگاهها و تجهیزات مختلف بررسی می کنند و با تعیین بهترین و مناسبترین نوع دستگاه با توجه به شرایط مرکز درمانی مورد نظر خود ، اقدام به تجهیز بیمارستان و مرکز درمانی خواهند کرد.
معاون پشتیبانی وزارت بهداشت ، اعتبارات امسال برنامه " تجهیز بیمارستانهای جدیدالتاسیس " را برای تجهیز حدود 850 تخت بیمارستانی ذکر کرد.
وی ارزیابی فنی و کیفی واحد ارزیابی و فنی وزارت بهداشت را به منزله نظر مشاوره ای برای تولیدکنندگان نیز قلمداد کرد.
دکتر مهدوی در پایان این گفت وگو ، حمایت و ارتقای کیفی محصولات و تولیدات داخلی لوازم و تجهیزات پزشکی جهت تامین نیاز داخل کشور و صادرات آن را از جمله اهداف وزارت بهداشت دانست ./30/140/141/15