ژاپن تدابیر تازه ای برای بازسازی اقتصادی آسیا در پیش می گیرد # توکیو - خبرگزاری جمهوری اسلامی: 14/03/78 نخست وزیر ژاپن گفت: توکیو در نظردارد تا تدابیرتازه ای رادر سالجاری برای سرعت بخشیدن به روند بهود اقتصادی در آسیا اتخاذ کند.
" کیزو ابوچی " پنجشنبه شب در جمع شرکت کنندگان درنشست جهانی آینده آسیا افزود: این تدابیر در زمنیه کاهش بیکاری و فقر و مبارزه با آلودگی محیط زیست می باشد.
وی گفت : برای بررسی چگونگی بازسازی اقتصادی در تابستان امسال نیز هیاتی به سرپرستی " ایکدا " رئیس اتحادیه اقتصادی ژاپن روانه تایلند، کره جنوبی ، ویتنام ،اندونزی ، مالزی و فیلیپین می شود.
نخست وزیر ژاپن افزود: وضعیت اقتصادی آسیارو به بهبوداست وکشورهای منطقه باید با صبر و تحمل به اصلاحات استمرار بخشند.
وی گفت : کشورهای آسیایی باید از تجربه بحران اقتصادی درس گرفته و برای بوجود آوردن آینده ای بهتر تلاش کنند.
نشست جهانی"آینده آسیا"که مقامهای ارشد 11 کشور آسیایی واقیانوسیه درآن شرکت دارند روز پنجشنبه در توکیو پایتخت ژاپن گشایش یافت. 12/20/230

سرخط اخبار اقتصاد