یک مسوول : بدلیل خشکسالی محصولات مزارع دیم ایلام قابل برداشت نیست # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/78 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. خشکسالی.
رییس سازمان کشاورزی استان ایلام گفت:بدلیل خشکسالی محصولات کشتزارهای دیم این استان امسال قابل برداشت نیست.
علی مراداکبری روز شنبه افزود: درسال زراعی 78 77- بیش از65 هزارهکتار ازاراضی دیم این استان درشهرستان های دهلران ، مهران ، آبدانان ، ایوان ، دره شهر ، ایلام و شیروان چرداول به زیرکشت غلات رفته بود.
به گفته رییس سازمان کشاورزی ، براثر شرایط جوی نامطلوب درسال جاری افزون بر یکصد میلیارد ریال خسارت به کشاورزان استان وارد شده است.
وی درادامه افزود : از آغاز کارخرید گندم از زارعان آبی کار درمناطق گرمسیری مهران ودهلران تاکنون 29 هزارتن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده است.
استان ایلام دارای 250 هزارهکتار زمین زراعی است که هرساله بیش از110 هزار هکتار آن زیر کشت گندم ، جو ،برنج ،حبوبات ،کنجد و صیفی جات بصورت آبی و دیم می رود.
به رغم وجود 14 رودخانه دایمی ، 750 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق وصدها چشمه تنها 45 هزار هکتار اززمین های استان ایلام زیر کشت آبی قرار دارد.

سرخط اخبار اقتصاد