شهروندان اروپا و آمریکا می توانند بدون اخذ ویزا وارد امارات شوند # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/79 هیات وزیران امارات عربی متحده با تصویب قانونی ، به شهروندان کشورهای اروپایی ، آمریکایی وپنج کشور دیگراجازه داد بدون اخذ ویزای قبلی به این کشور سفر کنند. روزنامه "الخلیج" چاپ شارجه روزسه شنبه نوشت: شهروندان کشورهای کانادا ، استرالیا ، مالزی ، هنک کنک و سنگاپور نیز می توانند با هدف گردشگری بدون اخذ ویزای قبلی وارد امارات شوند. براساس این گزارش، هیات وزیران امارات ادارات مربوطه را مکلف کرده است ترتیبات لازم برای اجرای این قانون را فراهم کنند. به نوشته الخلیج ،انتظار می رود این قانون از آغاز ماه آوریل آینده اجرا شود. 225/41

سرخط اخبار اقتصاد