روزنامه های یکشنبه (مطبوعات به مردم چه می گویند؟)- ایران نیوز # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/79 * اظهار تاسف ایران از درگیریهای اخیر در بالکان * دفاع اوپک از قیمت نفت در برابر شوک اقتصادی * تحلیل اختصاصی ایران نیوز از انتصاب رنگین پوستان در آمریکا * تحلیل ایران نیوز از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی * مهاجرانی : گفت وگوی بین تمدنها بیان بهتری برای "نجات بشر" است * محسن رضایی : آقای خاتمی در دوردوم باید برنامه کار خود را تغییردهد * دیدار آقای کروبی با جمعی از سفرا * واردات بی سابقه مواد اولیه پزشکی و دارویی * اقتصاد ایران روبه بهبود است 0202 03 013 1ـش

سرخط اخبار اقتصاد