۲۱ اسفند ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6893890
۰ نفر
منشور جامع آبخیزداری استان مرکزی تهیه شد # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/79 داخلی.اقتصادی.جهادکشاورزی.آبخیزداری رییس سازمان جهاد سازندگی استان مرکزی گفت : به منظور بهره وری مناسب از منابع آب وخاک ، منشور برنامه ریزی جامع آبخیزداری استان،ازسوی این سازمان تهیه شد. کرمعلی بختیاری فر روزیکشنبه درگفت وگو باخبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این منشورکه پس از تدوین به تایید ستاد حوادث غیرمترقبه استان نـیز رسیده در قالب سه برنامه اجرایی پنج ساله تنظیم شده است. وی گفت : درچارچوب این منشور که از سال 80 در سطح استان به مرحله اجـرا درمی آید طی پانزده سال عملیات آبخیزداری در5/1 میلیون هکتارازاراضی استان انجام می شود که این مهم کاهش 50 درصدی فرسایش خاک دراستان را در پی خواهد داشت. بختیاری فر اظهار داشت : به دلیل عدم استفاده بهینه ازآبهای قابل استحصال استان ، سالانه حدود 172 میلیون متر مکعب آب در این منطقه به راحتی از دست می رود. وی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای منشور آبخیزداری در سـطح اسـتان را 30 میلیارد تومان ذکر کرد. م - ح 420/42/04

سرخط اخبار اقتصاد