قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو، قیمت شکر در بازار معاملات شکر و کاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/12/79 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 01 1463/0 (سنت 63/14 ) مه 01 1499/0 (سنت 99/14 ) ژوئیه 01 1537/0 (سنت 37/15 ) اوت 01 1554/0 (سنت 54/15 ) سپتامبر 01 1585/0 (سنت 85/15 ) اکتبر 01 1575/0 (سنت 75/15 ) دسامبر 01 1624/0 (سنت 24/16 ) ............................................................ شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) مارس 01 0964/0 (سن ت 64/09 ) مه 01 0932/0 (سن ت 32/09 ) ژوئیه 01 0880/0 (سنت 80/08 ) اکتبر 01 0842/0 (سنت 42/08 ) مارس 02 0829/0 (سنت 29/08 ) مه 02 0817/0 (سنت 17/08 ) ............................................................ پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) مارس 01 5850/0 (سنت 50/58 ) مه 01 5705/0 (سنت 05/57 ) ژوئیه 01 5785/0 (سنت 85/57 ) اکتبر 01 5780/0 (سنت 80/57 ) دسامبر 01 5840/0 (سنت 40/58 ) ............................................................ این اطلاعات ، اواسط روز سه شنبه اعلام شده است . 522/034/ 05 / 3 -ش /

سرخط اخبار اقتصاد