بیش از17 میلیارد ریال سهام دربازار اوراق بهادار تهران داد وستد شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/10/79 بازار اوراق بهادار تهران روز یکشنبه شاهد داد و ستد سه میلیون و 936 هزار و 459 سهم از سهام واحدهای تولیدی و صنعتی پذیر فته شده به ارزش بیش از 17 میلیارد و 343 میلیون ریال بود .
اسناد مالکیت این تعداد سهام در 2128 نوبت برای 996 نفر از خریداران تغییر نام یافت.
در داد و ستد روز جاری بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 39 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 42 واحد تولیدی دیگر کاهش یافت.
شاخص های کل قیمت سهام و صنعت به ترتیب به 95/2863 و 19/2513 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در روز شنبه به ترتیب به میزان 01/0 و 95/0 واحد کاهش نشان می دهد.
همچنین شاخص کل مالی با 42/8 واحد افزایش به 54/6166 واحد رسید.
"شاخص بازده نقدی" به 67/2816 واحد رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و " شاخص قیمت و بازده نقدی " به 16/4878 واحد رسید که نسبت به روز گذشته به میزان 02/0 واحد کاهش یافت.
آخرین نرخ خرید و فروش معاملات گواهی سپرده ارزی (دلار) بدون تغییر نسبت به روز گذشته به 7914 ریال رسید و آخرین نرخ خرید و فروش معاملات گواهی سپرده ارزی ( یورو ) با سه ریال افزایش به 7320 ریال رسید.
م - ح - 910 - 32 - 13

سرخط اخبار اقتصاد