نگاهی به اهداف و عملکرد "تشکلهای حمایت از محیط زیست" در استان یزد (1) # یزد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/09/1379 داخلی.اجتماعی.اقتصادی.محیط.زیست.تشکلها.
توسعه شهرنشینی همراه با رشد سریع جمعیت، استقرار صنایع و بهره گیری از فناوریهای جدید در استان یزد همچون دیگر نقاط کشور موجب تحمیل تغییرات به محیط زیست طبیعی و فشار دایمی بر آن شده است.
کارشناسان معتقدند سرعت این تغییرات بر " روال سنتی همزیستی با کویر " تاثیر منفی برجای گذاشته و این وضعیت به رغم ارتقاء نسبی سطح زندگی، در درازمدت موجب بروز بحرانهای زیست محیطی خواهد شد.
درک این واقعیت از سوی اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و اهمیت توجه همگانی به ضرورت مقابله با تخریب روزافزون محیط زیست، واکنشهای مختلفی را درپی داشته است.
سازماندهی و تاسیس "تشکلهای حفاظت از محیط زیست" از جمله این واکنشها هستند.
در این راستا "تشکلهای غیردولتی هوادار محیط زیست" دواطلبانه با تعیین اهداف و مرامنانه ای مشخص و در قالب سازمانهای مستقل از دولت، وارد عمل شده و با حساسیت نسبت به محیط زیست، به تهدید و تخریب طبیعت واکنش نشان می دهند.
هم اینک در استان یزد هفت تشکل در این زمینه فعالیت دارند که آمار دقیقی از تعداد اعضای آنها در دست نیست.
دبیر "جمعیت زنان دوستدار بهار سبز " می گوید آگاهیهای زیست محیطی در استان یزد ناچیز است و این در حالی است که استقرار صنایع و به تبع آن آلودگیهای ناشی از آن رشد فزاینده ای داشته است.
مهین عباسی با اشاره به اینکه تشکلهای زیست محیطی در استان اغلب درحال عضوگیری و تدوین برنامه های خود هستند هدف از ایجاد این جمعیت را آموزش به دختران جوان و تقویت و مشارکت آنها در برنامه های زیست محیطی ذکر کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد می افزاید "نیروی اجتماعی" مهمترین رکن برای این تشکلها هستند و اگر از این زاویه به مساله نگاه کنیم آینده آنها در استان یزد قابل پیش بینی نیست.
وی گفت: همه چیز بستگی به این دارد که یک تشکل با جهتگیری غیرسیاسی، به چه میزان از حمایت اجتماعی برخوردار است و در این راه تنها افزایش آگاهی های مردمی کفایت نمی کند.
به عقیده وی به خاطر وجود پاره ای محدودیتهای اجتماعی فراروی مشارکتهای اجتماعی دختران و زنان می بایست اعتماد خانواده ها را جلب کرد و از این رو استان یزد برای فعالیت اینگونه جمعیتها آمادگی نداشته است.
" جمعیت زنان پیشگام در نهضت بیابانزدایی و خشکسالی " از دیگر تشکلهای حمایت از محیط زیست در استان یزد است که با هدف حمایت از زنان علاقه مند به به بیابانزدایی فعالیت دارد.
44 درصد از 74 هزار کیلومتر مربع مساحت استان یزد را عرصه های بیابانی و ماسه زار تشکیل می دهد.
" جمعیت زنان پیشگام در نهضت بیابانزدایی و خشکسالی " می کوشد با تاکید بر مشارکت زنان در بهره برداری معقول از منابع طبیعی، آنان را در ارایه کمکهای روانی و اجتماعی به مردم آسیب دیده ناشی از بلایای طبیعی آموزش دهد.
رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی یزد این جنبه از فعالیت تشکلهای بومی را دقیقا در راستای دیدگاههای جدید در کنترل بیابانزایی مبنی بر " اقدامی از پایین به بالا " و گسترش مشارکتهای مردمی می داند.
علی محمد مزیدی می گوید آنها شروع خوبی داشته اند و می خواهند خودشان را به هر طریقی مطرح کنند اما شناسایی و آگاهی مردم نسبت به آنها از طریق رسانه ها خیلی کم است.
وی گفت: تجربه ما به عنوان یکی از رابطین عمده تشکلهای زیست محیطی در استان، نشان داده که با انجام فعالیتهای تبلیغی و ترویجی و نیز زمینه سازی مناسب می توان مشارکت مردم در امور اجرایی منابع طبیعی را افزایش داد.
م.ط/130/11/01 ادامه دارد....

سرخط اخبار اقتصاد