برخی کارشناسان : مازندران سرسبز نیازمند درختکاری است # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/9/79 جمعی از کارشناسان کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران معتقدند : کشت درختان مثمر در اراضی شیبدار و کم بازده این استان راهی مناسب برای حفظ سرسبزی این استان است.
در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از جنگلهای این اراضی با ضرب تبرهایی که بطور قانونی یا غیر قانونی بر تنه درختان فرود آمدند از بین رفت و جنگلهابه زمین کشاورزی تبدیل و یا رها شد.
در مناطقی از استان مازندران نیز شرایط اب و هوایی و خاک برای کاشت درختان مثمر در کوهپایه های با پوشش گیاهی یا بازدهی کم مناسب است.
از چند سال قبل در مناطق دیگر کشور درختکاری در اراضی کم بازده و شیبدار در قالب طرحی با عنوان " طرح طوبی " مورد توجه قرار گرفت اما سرسبزی طبیعی مازندران و مشکلات دیگر باعث شد به اجرای این طرح در این منطقه کمترتوجه شود.
استفاده بهینه از اراضی کم بازده ، ایجاد اشتغال ، افزایش سطح سبز کشور از طریق کاشت درختان مثمر ، جلوگیری از تخریب خاک و سیلابهای ویرانگر از اهداف اجرای این طرح است.
طرح طوبی در عرصه های جنگلی کم بازده ، اراضی شیبدار اجرا و در قالب ان اینگونه اراضی به صورت اجاره بلند مدت برای کشت درختان مثمر به مردم واگذار می شود.
کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی می گویند بر اساس براوردهای اولیه در استان مازندران 75 هزار هکتار عرصه کم بازده وجود دارد که مساعد کشت درختان مثمر است.
به اعتقاد انها با توجه به شرایط اب و هوایی می توان این اراضی را به باغهای با تولید بالا تبدیل کرد.
مهندس حسن مهدی پورمعاون اداری ومالی وبرنامه ریزی استانداری مازندران درخصوص اجرای طرح طوبی می گوید : دربخش کشاورزی نیز اراضی خصوصی و دولتی وجود دارد که بخشی از انها بدون استفاده رها شده اند و از قسمتی نیز استفاده مناسب نمی شود.
وی افزود : دربخش منابع طبیعی هم این نوع زمین ها وجود دارد که می توان با اجرای طرح طوبی با هدف ایجاد اشتغال ، درآمد و بهینه سازی از انها استفاده کرد.
دکتر رنجبر رییس سازمان جهاد سازندگی استان مازندران می گوید : توسعه جنگل با کشت گونه های چند منظوره جنگلی نیز از جمله اهداف طرح طوبی می باشد که ضرورت ان در مازندران نیز وجود دارد.
به گفته وی این طرح درسطح کشور یک میلیون هکتار را شامل می شود.
وی درمورد اجرای این طرح درمازندران گفت : برنامه هایی برای اجرای این طرح در سطح 15 هزار هکتار از اراضی مازندران تدارک دیده شد اما در ارتباط با ضوابط منابع طبیعی مشکلاتی بوجود امد.
وی افزود : با رفع بخشی از مشکلات چهارهزار و 500 هکتاراراضی دراستان برای اجرای طرح طوبی درنظر گرفته شده است.
مدیر کل منابع طبیعی منطقه ساری در مورد اجرای طرح طوبی درمازندران گفت : عرصه های منابع طبیعی شمال کشور معارض دارند و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای اجرای طرح طوبی شده است.
رمضانعلی اصغری افزود: اکثر این معارضین را دامداران و کشاورزان تشکیل می دهند که برای اجرای طرح باید مسوولان رضایت آنها را جلب کنند.
وی اضافه کرد : با وجود این مسئله درمنطقه ساری سه هزار هکتار برای اجرای طرح طوبی درنظر گرفته شده واین اداره کل آمادگی اجرای آن را دارد.
رییس سازمان کشاورزی استان مازندران نیز با اشاره به اجرای طرح طوبی در زمینهای مردم توسط سازمان کشاورزی گفت : تاکنون دو هزار و700 هکتار از این اراضی به زیر کشت گردو ، فندق و زیتون رفته است.
جعفر قلی راهب افزود : برای اجرای طرح طوبی دراراضی مردم ازسوی بانک کشاورزی برای هرهکتار سه میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.
وی اضافه کرد : سازمان کشاورزی اماده است در 24 هزار هکتاراز اراضی کشاورزی استان که کم بازده می باشند و کشت محصولات دیگر مقرون به صرفه نیست طرح طوبی را اجرا کند.
مازندران دارای 24 هزار کیلومتر مربع وسعت است که 74 درصد آن کوهپایه و کوهستانی و 26 درصد آن جلگه ودشت می باشد.
در این حال برخی کارشناسان با اشاره به وقوع سیلابهای ویرانگر و کم سابقه در چند منطقه استان مازندران در چند سال اخیر خواستار توجه به ایجاد پوشش مناسب گیاهی از طریق درختکاری در اراضی کم بازده این استان هستند.
انها همچنین با اشاره به تمایل روز افزون ساکنان دیگر مناطق کشور و بویژه تهرانیها برای تبدیل اراضی کوهپایه ای مازندران به ساختمان و ویلا می گویند تبدیل این اراضی به باغهای مثمر راهی برای جلوگیری از نابودی فضای سبز در حال تخریب استان مازندران است.
س م 300/31/ 03

سرخط اخبار اقتصاد