مدیر شیلات آذربایجان غربی : این استان از واردات بچه ماهیان بی نیاز شد # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/08/79 داخلی . اقتصادی . شیلات مدیر کل شیلات آذربایجان غربی اعلام کرد : با بهره برداری از مرکز تکثیر بچه ماهیان گرم آبی " شهید کاظمی " پلدشت نیاز این استان به بچه مـاهیان گرم آبی تامین شد.
"آیت فخری " روز چهارشنبه در گفتگو با خبـرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : سه میلیون قطعه بچه ماهی در این مرکز تکثیر و پرورش یافته اند که بزودی در منابع آبهای داخلی استان رهاسازی می شوند.
وی اضافه کرد : بچه ماهیان مــورد نیاز استان پیش از این از استان های شمالی تامین و با تانکرهای هوادار به داخل استان حمل می شد.
فخری گفت : در مرکز پرورش یاد شده انواع ماهیان کپور ، فیتوفاک ، بیکت و آمور پرورش یافته اند که درسدهای " ارس " ، " مهاباد " و سد شهید کاظمی بوکان رهاسازی خواهند شد.
وی افزود : هم اکنون سالانه افزون بر دو هزار تن انواع ماهی از منــابع آبهای داخلی و مزارع پرورش استان صید و استحصال می شود که بخشی از ایــن ماهیان به استان های تهران و شمالی صادر می شود.
فخری اضافه کرد : در حال حاضر شش تعاونی صیادی بـا 512 عضو در اســتان فعال است که فقط دو تعاونی در سد ارس مشغول فعالیت هستند.
(م-ک 510 /50/ 05)

سرخط اخبار اقتصاد