۱۱ آبان ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6882327
۰ نفر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت برگزار شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت روزچهارشنبه با صدورقطعنامه ای به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی این کنفرانس ، در این قطعنامه بر اصلاح نظارت مالی دستگاههای دولتی و خصوصی کشور تاکید شده است .
این قطعنامه خواستار آن شده که به منظور تسهیل کلیه فعالیتهای مربوط به استقرار مدیریت کیفیت،رویکرد اصلاح قوانین به نحوی باشد که امکان استقرار مدیریت کیفیت در دستگاههای دولتی و غیردولتی فراهم شده و بخصوص در مورد قوانین مالی اصلاحات لازم به عمل آید.
در بخش دیگری از این قطعنامه کارشناسان و متخصصان مدیریت کیفیت کشور برلزوم استقرار این نظام در بخش خدمات بخصوص در امور آموزش ، بهداشت و درمان و سایر امور اجتماعی و خدمات بازرگانی تاکید کردند.
این قطعنامه خواستار تحول در نظام وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فن آوری و سایر مراکز آموزش عالی ،در راستای اهداف مدیریت کیفیت فراگیر در کلیه سطوح آموزشی و تحصیلی کشور شده است .
در این قطعنامه تصریح شده که اعتبار لازم به منظور استقرار و توسعه نظام مدیریت کیفیت در بودجه های سنواتی کل کشور منظور شود و ردیف خاصی برای آن در نظر گرفته شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز براساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنفرانس موظف شده تادرراستای تحولات مورد نیاز برنامه سوم در خصوص استقرار مدیریت کیفیت در نظام اداری کشور برنامه ریزی اساسی کند.
در قطعنامه پایانی این کنفرانس استفاده از استانداردهای مدیریت کیفیت برای کالا و خدمات مشمول استانداردهای اجباری توصیه و پیشنهاد شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موضوع را در واگذاری علامت استاندارد به نحو مناسب در نظر گیرد.
این قطعنامه مسایل ایمنی و بهداشتی را به عنوان عوامل کلیدی برای اعمال مدیریت کیفیت دانسته و نظارت دقیق برکارکرد آزمایشگاهها را از اولویت های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی دانسته است .
قطعنامه پایانی کنفرانس همچنین حمایت از مصرف کننده و مسئولیت تولید کنندگان درمقابل محصول را به عنوان اهرم ارتقای کیفیت مورد تاکید قرارداد وتوصیه کرد،قوانین مرتبط دراسرع وقت به تصویب برسد و به موقع اجرا گذاشته شود.
در پایان قطعنامه همه متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی براعمال سیاست های تشویقی مالیاتی و اعطای تسهیلات اعتباری به سازمان ها و موسساتی که مدیریت کیفیت و استانداردهای ملی را به طور دقیق اعمال می کنند ، تاکید شد.
ا - ش - 33-848 13-

سرخط اخبار اقتصاد