سوخت مصرفی اتوبوس های درون شهری تهران به گاز " سی ان جی " تبدیل می شود # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 داخلی.اجتماعی.اقتصادی.شهرداری مدیرکل دفترحمل و نقل عمومی وزارت کشور گفت : بـا آغاز بکار ستاد تغییر سوخت خودروها در تهران، سوخت اتوبوس های درون شهری این شهر به گاز ( cng ) " سی ان جی " تبدیل می شود.
" علی رئوفی " روز چهارشنبه در همایش مسوولین شرکت هــــــای اتوبوس رانی شهرهای کشور افزود : تصمیم به تبدیل سوخت خودروها به گاز " سی ان جی " در پی مطالعات وسیع توسط کارشناسان وزارت نفت و ارگان های ذی ربط در دو ســـال اخیر انجام می شود.
وی گفت: بااجرای این طرح، کلیه جایگاه های توزیع سوخت مایع برای خودروها در تهران تبدیل به جایگاه های " سی ان جی " می شوند.
" رئوفی " تاکید کرد: دربرنامه پنج ساله سوم یکصد میلیون دلاراعتبارارزی و یکصد میلیارد ریال اعتبار ریالی برای تبدیل سوخت هفت هزار و 250 دستگاه اتوبوس در هشت شهر کشور پیش بینی شده است.
وی گفت : پارسال در حدود 3/7 میلیون دلار در احداث هفت ایستگاه سوخت گیری گاز در سطح تهران در همین رابطه هزینه شده است.
وی پیش بینی کرد تا در سال جـاری اعتبار 15 میلیون دلاری این بخش نیز در راستای ایجاد جایگاه های سوخت گازی در هشت شهر دیگر کشور هزینه شود.
وی بااشاره به رشد سرسام آور حامل های انرژی در سطح کشور گفت: با توجه به مصرف 15 میلیارد لیتری بنزین و شش میلیارد لیتری گازوئیل درکشورضروری است تا گامهای اساسی در رابطه با جلوگیری از رشد مصرف حامل هـای انرژی برداشته شود.
" رئوفی " تعداد خودروهای موجود در کشور را پنج میلیون دستگاه اعلام کرد و گفت : تعداد 700 هزار دستگاه از این خودروها در جاده هـــای برون شهری و بقیه در داخل شهرها درحال تردد هستند.
وی گفت : وجود 70 درصد از آلودگی شهرها ، 16 هزار کشته و یکصد هزار نفر زخمی ایجاد می کند تا گامهای تعیین کننده در این زمینه برداشته شود.
(ا - م 500/51/05)

سرخط اخبار اقتصاد