رییس جمهوری ایران در ضیافت شام نخست وزیر ژاپن شرکت کرد # توکیو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 رییس جمهوری اسلامی ایران در ضیافت شامی که نخست وزیر ژاپن به افتخار وی تدارک دیده بود ، شرکت کرد.
سید محمد خاتمی و یوشیرو موری در این آیین که هیاتهای رسمی ایرانی و ژاپنی شرکت داشتند بار دیگر بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند.
آقای خاتمی که روز سه شنبه وارد توکیو شد نخستین رییس دولت ایران است که طی 42 سال گذشته از ژاپن دیدن می کند.
سران دو کشورپیش از شرکت در این ضیافت ، یک بیانیه مشترک 15 ماده یی در مورد برنامه های همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در آستانه قرن بیست ویکم امضا کردند.
سران ایران و ژاپن در این بیانیه ، گفت وگوی شفاف وسازنده را در پی ریزی روابط دوستانه، صادقانه و مبتنی بر همکاری با دو کشور موثر دانستند و بر افزایش بیش ازپیش گفت وگوها در زمینه هاو سطوح محتلف دولتی تاکید کردند.
سران در این بیانیه انتظار خود رامبنی بر اینکه بخشهای خصوصی نقش بیشتری در توسعه روابط اقتصادی دو کشور داشته باشند ابراز داشتند.
* 114 *

سرخط اخبار اقتصاد