همایش " نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در صنایع " در کرج برگزار شد # کرج ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 داخلی . اقتصادی . وزارت کاروامور اجتماعی .
همایش "نقش آموزشهای فنی و حرفه ای درصنایع " روزسه شنبه در شهرستان کرج برگزار شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج گفت : بررسی راهکارهای مناسب برای ارتقاء سطح مهارت کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور افزایش سطح کمی و کیفی تولید ، کاهش ضایعات و نحوه استفاده بهینه از امکانات از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
مهندس مهبد راد افزود : اکنون سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش های کاربردی در بخش صنعت ، خدمات و کشاورزی است.
این مسوول گفت : برگزاری این دوره های آموزشی همچنین اشتغال پویا و مولد را برای شرکت کنندگان فراهم می سازد.
وی گفت: گواهینامه های مهارت فنی وحرفه ای دارای اعتبار وارزش بین المللی درداخل و خارج کشور است .
این مسئول گفت: برای افرادی که دوره های اموزشی 18 ماهه ،درجه یک و دو را درمراکز اموزش فنی و حرفه ای با موفقیت بگذرانند هنگام اشتغال به ترتیب هفت ، شش و چهار سال سابقه کاری درنظر گرفته می شود.
وی افزود: طی ده سال گذشته بیش از 66 هزار نفر درکرج در بیش از 165 رشته دوره های مختلف فنی و حرفه ای آموزش گذرانده اند.
وی افزود: هم اکنون بالغ بر 260 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در 459 رشته صنعتی ، خدماتی و کشاورزی در کشور فعال است.
مهبد راد افزود: همچنین براساس آمارهای موجود درحال حاضرپنج هزار و 711 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای نیز در کشور فعالیت می کنند.
م - ط / 710 /80 / 09

سرخط اخبار اقتصاد