یک روزنامه ژاپنی: همکاری توکیو- تهران به سود آسیای مرکزی است # توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 یومیوری شیمبون روز چهارشنبه به نقل از رییس جمهوری اسلامی ایران نوشت : تقویت روابط ایران و ژاپن که در غرب و شرق آسیا قرار دارند نه فقط به سود دو کشور بلکه به نفع کشورهای اسیای مرکزی نیز هست.
این روزنامه که با 14 میلیون نسخه در روز پرشمارگان ترین روزنامه جهان است افزود سید محمد خاتمی رییس جمهوری ایران در گفت وگویی اختصاصی تصریح کرده که سفرش به ژاپن پر معنا است و تمایل به تقویت روابط با توکیو دارد.
یومیوری شیمبون نوشت : خاتمی گفته است که ژاپن می تواند نقش بیشتری در امنیت غرب آسیا ایفا کند و خواهان مشارکت بیشتر توکیو در این زمینه شده است.
این روزنامه ژاپنی افزود : رییس جمهوری مشارکت شرکتهای ژاپنی در طرحهای بهره برداری از طرحهای انرژی در ایران راموجب تقویت روابط دوجانبه دانسته است.
یومیوری شیمبون به نقل از رییس جمهوری نوشت : روند آنچه به اصلاحات شهرت یافته است در ایران برگشت ناپذیر است این روزنامه افزود که خاتمی تصریح کرد که تمایل به داشتن تشنج با هیج کشوری را ندارد و بودجه نظامی ایران نیز نسبت به سایر کشورها پایین تر می باشد.
*107*

سرخط اخبار اقتصاد