سخنرانی رییس جمهوری اسلامی ایران در مجلس نمایندگان ژاپن آغاز شد # توکیو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/79 سید محمد خاتمی، رییس جمهوری اسلامی ایران که برای دیداری رسمی در توکیو بسرمی برد، روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان ژاپن سخنرانی کرد.
رییس جمهوری ایران پس از کیم دائه جونک ، رییس جمهوری کره جنوبی که دو سال پیش در در مجلس ژاپن سخنرانی کرد، نخستین رهبر خارجی است که به این فرصت دست یافته است.
ژاپن دارای مجلس 252 نفره مشاوران و 500 نفره نمایندگان است که مجلس نمایندگان قدرتمندترین نهاد سیاسی در این کشور به شمارمی آید.
تامی سوکه واتانوکی WATANNUKI TAMISUKE رییس مجلس نمایندگان ژاپن، پیش از آغاز سخنرانی آقای خاتمی از تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران ابراز خشنودی کرد.
واتانوکی ابراز امیدواری کرد که آمد و شد مقامهای عالی رتبه دو کشور موجب تحکیم روابط در عرصه های مختلف شود.
یوتاکا اینواوئه INOUE YUTAKA رییس مجلس مشاوران ژاپن، نیز ازسیاستهای سید محمد خاتمی مبنی بر تنش زدایی و گفت وگوی تمدنها استقبال کرد.
اینواوئه ابرازامیداوری کرد که این سیاستها بیش از پیش زمینه حرکت جامعه بین المللی را به سوی صلح و ثبات فراهم کند.
آقای خاتمی به عنوان نخستین رییس دولت ایران طی 42 سال گذشته، روز سه شنبه برای انجام دیداری 4 روزه وارد توکیو شد.
*103*

سرخط اخبار اقتصاد