مهندسان ساختمان : 85 درصد ازساخت وسازهادرکاشان، استاندارد نیست # کاشان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/07/79 داخلی.اقتصادی.مسکن.مقاوم سازی کارشناسان و مهندسان ساختمان درکاشان می گویند: به رغم تاکیدهای قانونی برای مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول فنی، بیش از 85 درصد ساخت و سازهای مردمی دراین منطقه، خارج ازاصول و قواعد شهرسازی است.
آنان معتقدند: تفهیم فرهنک مقاوم سازی درامرساخت وسازباتوجه به موقعیت زلزله خیزی کاشان ،مقوله مهمی است که نیازبه آموزش وتوجیه بیشترمردم دارد.
معاون فنی شهرداری کاشان دراین خصوص گفت: ناآگاهی مردم نسبت به اهمیت مقاوم سازی ساختمان، موجب غفلت و بی رغبتی آنان به رعایت اصول مربوط در ساخت و ساز شده است.
سید حسن طباطبایی افزود: در بیشتر ساخت وسازها،توسط بخش غیردولتی اصول مقاوم سازی اجرا نمی شود، که این امر ممکن است، هنگام بروز حوادث طبیعی به ویژه زلزله خسارتهای سنگینی به بارآورد.
وی گفت: تشکیل دوره های آموزش مقاوم سازی اماکن برای معماران ، مهندسان و کارگران فنی ساختمان تنها کاری مفیدی است که شهرداری درجهت افزایش دانش عمومی می تواند انجام دهد.
مدیراداره مسکن وشهرسازی کاشان دراین باره گفت:باتوجه به زلزله خیزبودن منطقه کاشان، مقاوم سازی یکی ازشرطهای اصلی صدورمجوز برای طرحهای انبوه سازی دراین شهرستان است.
بهروز پاکدل افزود: زلزله خیزبودن کاشان، ضریب ایمنی خاصی برای استحکام اماکن را می طلبد واین امربانظارت مهندسان و مشاوران برطرحهای انبوه سازی درحال حاضر اعمال می شود.
به گفته وی، 264 واحد مسکونی درقالب دوطرح انبوه سازی هم اینک در کاشان اجرامی شود.
به گفته معاون فنی شهرداری کاشان نیز دراین زمینه ، 560 فقره پروانه ساخت ساختمانهای مسکونی و تجاری واداری امسال درکاشان صادرشده است .
رییس بنیاد مسکن کاشان دراین خصوص می گوید: فرهنک مقاوم سازی و الزام عمومی برای بهینه سازی ساختمان در روستاها نیز باید آموزش داده شود.
علی ساغرچی افزود: بنیاد مسکن با تشویق روستانشینان این مهم را شروع کرده ، و دراین ارتباط، به طرحهایی در روستاها تسهیلات اعتباری پرداخت می شود، که براساس اصول فنی باشد.
به گفته وی، برگزاری دوره های آموزشی به منظور ترویج فرهنک مقاوم سازی در بین روستاییان ضروری است.
م - ن 401/42/04

سرخط اخبار اقتصاد