13 طرح ملی تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی در دست اجراست # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/07/79 13 طرح ملی با هدف حفظ، احیا و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی در حال حاضر از سوی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در دست اجراست.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهادسازندگی این طرحها شامل طرح جامع بررسی احیای جنگل های ارس ایران ، طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ، طرح تهیه برنامه چوب خشک کنی چوب های تجارتی ایران ، طرح جمع آوری ،شناسایی ، ارزیابی و نگهداری بذور گیاهان مرتعی ، دارویی و جنگلی و چند طرح دیگر است.
بر اساس این گزارش طرح ملی مکانیزاسیون عملیات تهیه زمین ، کاشت داشت و برداشت صنوبر از دیگر طرحهایی است که اکنون توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در حال اجراست.
در قالب طرح استخراج اسانس از گونه های معطر گیاهی حدود 150 گونه گیاه معطر و دارویی بومی و غیربومی ، از نظر میزان اساسنس ، مناسب ترین زمان برداشت گیاه و بهترین اندام گیاهی از نظر تولید اسانس و فاکتورهای متعدد دیگر بررسی شده است.
20 / 33 / 123 / 13 /

سرخط اخبار اقتصاد