آزادسازی تجاری خاورمیانه - شمال آفریقا همگرایی در بازارهای جهانی را آسان می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/7/79 یک پژوهشگر سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از فرانسه گفت: آزادسازی تجاری خاورمیانه - شمال آفریقا و بقیه جهان می تواند اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را برای متنوعسازی و همگرایی در بازار جهانی تسهیل کند.
محمد عبدالباسط شمینگوی در جمع اندیشمندان، پژوهشگران و محققان کشورهای اسلامی در دومین روز همایش بین المللی راهکارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی گفت: منطقه تجارت آزاد مکمل میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شرطی که با اصول "منطقه "گرایی باز" همراه باشد ، مطلوب است.
وی اضافه کرد: هرچند در عمل تحقق همگرایی پیشرفته با "بقیه جهان" دشوار است اما برای ایجاد سازش میان استراتژی های منطقه ای دو و چند جانبه باید ترجیحات تعرفه ای مشابه به تمام شرکا اعطا شود.
وی امکانات انعقاد موافقتنامه های مشارکت میان برخی کشورهای اسلامی را براساس منطقه ای از لحاظ آثار آن بر تخصیص مجدد بخشی و بویژه بر متنوعسازی صادرات تشریح کرد.
وی متنوعسازی صادرات را عاملی موثر برای رشد بلندمدت اقتصادی در کشورهای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این امر در نهایت به نفع بهره وری و پیشرفت فن آوری در کشورهای اسلامی است.
شمینگوی تاکید کرد: منافع خارجی اکثر کشورهای اسلامی چشم انداز محدودی داشته و تلاش برای تشویق صادرات بیش از همیشه لازم است.
این پژوهشگر فرانسوی پیشنهاد کرد: برای افزایش حجم تجارت بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حقوق گمرکی تجارت درون منطقه در زمینه محصولات صنعتی و کشاورزی در فاصله سال های 2001 تا 2010 از میان برداشته شود.
در ادامه همایش یک محقق کویتی چالش ها و فرصت های همگرایی اقتصادی منطقه ای اسلامی را تشریح کرد.
آقای مهدی السلمان از دانشگاه کویت با بررسی نیروهای جهانی شدن بر همگرایی اقتصادی منطقه ای، گسترش تجارت آزاد را وسیله ای برای فراهم کردن زمینه کلی موضوع همگرایی دانست.
وی دلایل کلی برای ایجاد همگرایی اقتصادی منطقه ای میان کشورهای کمتر توسعه یافته را از لحاظ نظری و عملی بیان کرد.
آقای کدری از اتاق اسلامی صنعت و تجارت پاکستان نیز تسهیل تجاری را بخشی از برنامه تشویق تجارت دانست و گفت: این امر رویه و اسناد مورد استفاده در تجارت بین المللی مدرن و روش های حمل و نقل را معرفی می کند.
وی هماهنک و ساده کردن سیستم های گمرکی ، ترویج روش های مربوط به حمل و نقل کالا ، اتخاذ تدابیر ناظر بر روش های پرداخت مرتبط با تجارت جهانی ، تشویق جریان اطلاعات مرتبط با تجارت و روش های مربوط به الزامات گواهی مبدا را برخی از عوامل موثر در تسهیل تجاری دانست.
وی اظهار داشت: ساده و هماهنک کردن رویه های مرتبط با تجارت در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عاملی برای دسترسی آسان این کشورها به بازارهای کشورهای عضو است.
در این همایش همچنین تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رشد پویای تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس استاندارد تجارت و توسعه روابط تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به عوامل موثر در تقسیم کار جهانی بررسی شد.
همایش بین المللی راهکارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی روز چهارشنبه با پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران و با حضور مقام های ایران و سفرا، کارداران، پژوهشگران ، محققان و کارشناسان کشورهای اسلامی تشکیل شده است .
این همایش با صدور قطعنامه ای عصر پنج شنبه به کار خود پایان می دهد.
20/ 100/ 124/ 11/

سرخط اخبار اقتصاد