قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو ،قیمت شکر در بازار معاملات قهوه، شکر وکاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/6/79 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز اکتبر 00 1527/0 دسامبر 00 1565/0 ژانویه 00 1595/0 مارس 00 1636/0 مه 00 1676/0 ............................................
شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 00 0944/0 مارس 01 0933/0 مه 01 0905/0 ژوئیه 01 0852/0 اکتبر 01 0832/0 ............................................
پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) اکتبر 00 6314/0 دسامبر 00 6315/0 مارس 01 6490/0 مه 01 6550/0 ژوئیه 01 6605/0 ............................................
اطلاعات فوق آخر روز چهارشنبه (ساعات اولیه بامداد روزپنج شنبه به وقت تهران ) اعلام گردیده است .

سرخط اخبار اقتصاد