تهدید حمله "صلح سبز" به مزارع گیاهان "بهزراعی شده" انگلیس # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/6/79 سخنگوی اعضاء یک گروه "صلح سبز" پس از تبرئه در دادگاه انگلیس از کلیه اتهامات وارده مبنی بر تهاجم به مزارع گیاهان بهزراعی شده اعلام کرد: در صورتی که دولت انگلیس کاشت دانه های اصلاح نژاد شده را متوقف نسازد، ممکن است مجددا به این مزارع حمله شود.
روزنامه گاردین امروز(پنجشنبه ) نوشت: 28 معترض یک گروه صلح سبز متشکل از 19 مرد و 9 زن در مرداد ماه سال گذشته با حمله به مزرعه ای که در آن از دانه های بهزراعی شده کشت گردیده بود در یک عمل بی سابقه اقدام به تخریب محصولات مذکورکردند.
بنابراین گزارش ،این افراد همگی لباسهاس سفید به تن کرده و سوار بر تراکتورهای مجهز ادوات درو بودند. به علاوه آنها از چهار خبرنگار و فیلمبردار هم خواسته بودند تا از کلیه مراحل اقدامهای تخریبی آنها نیز گزارش تهیه نمایند. این افراد متعاقبا به اتهام تخریب اموال به دادگاه فرا خوانده شدند.
حکم دیروز (چهارشنبه ) دادگاه مبنی بر تبرئه این افراد از اتهامات وارده ضمن برانگیختن تعجب برخی از گروههای کشاورزان موجب گردید تا گروه صلح سبز با اطمینان بیشتری بطور علنی دولت و بخشهای خصوصی را تهدید به اقدامهای مشابه در آینده نماید.
دادگاه مزبور اعلام کرده است که این افراد دلایل قانع کننده ای برای اقدامهای تخریبی خود داشتند.بنابراین عمل آنها جنبه غیر قانونی ندارد.
به نوشته مطبوعات انگلیس، رای دادگاه در رابطه با این 28 نفر اثر عمده ای بر آینده محصولات اصلاح نژاد شده در انگلیس خواهد گذارد.
لرد ملشت سخنگوی این گروه 28 نفره و به نمایندگی از صلح سبز در بیرون دادگاه با خوشحالی از این تصمیم دادگاه به بلر نخست وزیر انگلیس و شرکتهای شیمیایی اخطار کرد که کاشت محصولات ژنتیکی را بطور کامل متوقف نمایند.
وی اضافه کرد که این رای به معنای آن نیست که دیگران اقدام به تخریب مزارع کنند ولی احتمال اقدامهایی مشابه توسط گروه صلح سبز را رد نکرد.
این رای خشم اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس را برانگیخته است.

سرخط اخبار اقتصاد