تمام نقشه های پایه زمین شناسی باید تا پایان برنامه سوم تهیه شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/6/79 رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد که این سازمان باید در قالب سومین برنامه توسعه اقتصادی (83 - 1379)، تمام نقشه های پایه مورد نیاز را تهیه کند.
مهندس محمدتقی کره ای روز یکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارداشت: حجم فعالیتی که در دوره اجرای برنامه سوم برای این سازمان پیش بینی شـده، برابر با 25 سال فعالیت گذشته آن است.
وی با اشاره به اینکه برای شناخت انواع ذخایر معدنی در سطح کشور نیاز به تهیه نقشه های با مقیاس یکصدهزارم می باشد، گفت: بالغ بر 659 برک از این نوع نقشه سطح کل کشور را پوشش می دهد و درعین حال 25 تا 30 درصد از سطح کشور نیز از اولویت برخوردار نیست.
کره ای بررسی 20 منطقه معدنی با توانمندی بالا که تاکنون مطالعه نشـده، در قالب برنامه سوم توسعه را شاخصی از فعالیت های این سازمان در مدت پنج سال ذکر کرد.
20 منطقه مذکور حدود 427 هزار کیلومتر است و 30 درصد وسعت کشور را در برمی گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح کشور 500 معدن متروکه فلزی وجود دارد که بنابر دلایل فنی رها شده و فعالیتی در آنها صورت نمی گیرد، گفت: در برنامه سوم تلاش می شود تا باانجام اکتشافات تکمیلی برروی این معادن اطلاعات مورد نیاز بخش خصوصی و خارجی تهیه و زمینه سرمایه گذاری فراهم شود.
کره ای یکی از فعالیت های مهم این سازمان را در قالب برنامه سوم شناخت مواد معدنی، خاک های نادر یا عناصر کمیاب ذکر کرد و افزود: به این امر در گذشته توجه نشده است، اما در پنجسال اینده برای استخراج موادی چون پلاتین، کبالت، نیکل، طلا و ... برنامه ریزی شده است.
وی گفت: به منظور تشویق بخش خصوصی به فعالیت های اکتشافی در سال گذشته 5/7 میلیارد ریال اختصاص یافت و امسـال نیز 20 میلیارد ریال تخصـیص یافته است.
20 / 120 / 121 / 15

سرخط اخبار اقتصاد