بهای تحویل آینده نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/6/79 بهای تحویل آینده نفت خام روز جمعه در بازارهای جهانی افزایش یافت به نحوی که بهای تحویل ماه اکتبر نفت خام وست تگزاس اینترمدئیت هر بشکه 40 سنت و بهای تحویل ماه اکتبر برنت دریای شمال هر بشکه 4 سنت نسبت به روز قبل بیشتر شد.
به گفته منابع آگاه در وین، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدئیت در پایان روز جمعه در بازار نیویورک برای تحویل در ماه اکتبر 03/32 دلار بود که 40 سنت بیشتر از روز کاری قبل است . بهای تحویل ماه نوامبر این نفت خام 14 سنت افزایش یافت و به 23/31 دلار در بشکه رسید.
در معاملات رایانه ای صبح دوشنبه در بازار نیویورک هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدئیت برای تحویل در اکتبر به ارزش 96/31 دلار در بشکه خرید و فروش شد.
در بازار لندن، بهای تحویل ماه اکتبر نفت خام برنت دریای شمال در پایان روز جمعه با 4 سنت افزایش به 39/30 دلار در بشکه رسید. بهای تحویل ماه نوامبر این نفت خام 15 سنت افزایش یافت و به 08/30 دلار در بشکه رسید.
ا.آ.
پایان

سرخط اخبار اقتصاد