دومیلیون نفرروز بسیجی در تابستان امسال درفعالیت های جهاد شرکت دارند # کرمانشاه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/06/79 داخلی. عمرانی. جهادسازندگی. هفته دولت.
معاون ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی در کرمانشاه گفت : دو میلیون نفر روز از نیروهای بسیجی در تابستان امسال در فعالیت های این وزارتخانه شرکت دارند.
دکترمحمد حسین عمادی روز دوشنبه به خبرنگار ما افزود : این نیروها ، جهادگران را درزمینه های عمرانی ، آبخیزداری ، منابع طبیعی ، دامپروری و.. یاری می دهند.
وی درباره جذب فارغالتحصیلان وظیفه درجهاد گفت : یکهزار و700 نفرازفارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و عمران روستایی جذب فعالیت های جهاد سازندگی شده اند.
وی اظهارکرد : این عده دوره خدمت وظیفه خود را پس ازطی یک دروه آموزشی در فعالیت های آبخیزداری ،منابع طبیعی ، دامپروری ، عمرانی و شیلات درسطح روستاهای کشور سپری خواهند کرد.
دکترعمادی گفت : طی هفته دولت از دو هزار و 295 پروژه عمرانی در سطح روستاهای کشور با صرف 650 میلیارد ریال بهره برداری می شود.
وی در مورد طرح ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی گفت : هیچ کس نمی تواند ، بگوید این ادغام مشکل روستاییان کشور را حل می کند.
وی افزود : جهادسازندگی یک نهاد انقلابی ، نهضت دانشجویی و مردمی داوطلبانه با نیت دینی و مذهبی است که برای سازندگی به فرمان امام ایجاد شد.
معاون ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهادسازندگی گفت : این نهاد تاکنون فعالیت های زیادی در زمینه های رفاه روستاییان انجام داده است.
وی گفت : دولت براساس پیش فرض هایی برای کوچک کردن وزارتخانه هاوافزایش کارایی لایحه آنرا به مجلس ششم ارایه می دهد و مجلس درخصوص آن تصمیم گیری می کند.

سرخط اخبار اقتصاد