زنان درکشورهای در حال توسعه بالاترین میزان فعالیت اقتصادی را دارند # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/05/79 زنان در کشورهای در حال توسعه بالاترین نرخ فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
براساس گزارش توسعه انسانی سال 2000 برنامه عمران سازمان ملل متحد، جزایر سلیمان در اقیانوس آرام با 9/80 درصد، غنا و اوگاندا در افریقا با 8/80 و 1/80 به ترتیب زنان بالاترین نرخ فعالیت اقتصادی را دارا هستند.
کشورهای افریقایی رواندا و آنگولا و نیز تایلند در آسیای جنوب شرقی رتبه- های بعدی را کسب کرده اند.
دراین گزارش آمده است : میانگین میزان فعالیت اقتصادی زنان در جهان 55 درصد است که کشورهای عربی با حدود 31 درصد پایین ترین رتبه را کسب کرده اند.
در حالی که زنان در کشورهای توسعه یافته حدود 56 درصد فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
در این گزارش همچنین آمده است :حدود 250 میلیون کارگر خردسال در کشور -های در حال توسعه به کار اشتغال دارند که110 میلیون نفر آنان را دختران تشکیل می دهند.
از سوی دیگر میانگین ساعات کار زنان در بعضی از کشورهای در حال توسعه 617 دقیقه است که به طور نمونه می توان به کنیا و بنگلادش اشاره کرد.
این میانگین در کشورهای توسعه یافته 430 دقیقه عنوان شده که از آن میان می توان به کشور اروپایی هلند اشاره کرد. 103/ خا/11

سرخط اخبار اقتصاد