قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/5/79 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 00 7840/1 (سنت 40/178 ) نوامبر 00 8740/1 (سنت 40/187 ) دسامبر 00 9020/1 (سنت 20/190 ) ژانویه 00 9540/1 (سنت 40/195 ) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) سپتامبر 00 9900/0 (سنت 00/099 ) دسامبر 00 0900/1 (سنت 00/109 ) مارس 00 1840/1 (سنت 40/118 ) مه 00 2400/1 (سنت 00/124 ) ..........................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) اوت 00 4220/4 (سنت 20/442 ) سپتامبر 00 4300/4 (سنت 00/443 ) نوامبر 00 5000/4 (سنت 00/450 ) ژانویه 00 6140/4 (سنت 40/461 ) ..............................................................
اطلاعات فوق آخر روز گذشته به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد امروز تهران ) اعلام گردیده است .

سرخط اخبار اقتصاد