گردهمایی شرکت های تعاونی کیلکا در بندرانزلی برگزارشد # بندرانزلی ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/5/79 داخلی .اقتصادی .همایش گردهمایی یک روزه شرکتهای تعاونی صیادی کیلکا روزدوشنبه دراداره کل شیلات استان گیلان دربندرانزلی برگزارشد.
دراین گردهمایی که بیش از یکصد نفر از مدیران شرکتهای صید صنعتی کیلکای استان گیلان شرکت داشتند مسایل و مشکلات جامعه صیادی بررسی شد.
مهندس ابراهیم نیک فطرت مدیرکل ترویج و تکنولوژی صید شیلات ایران گفت:در این همایش زمینه های بازار پودر ماهی کیلکا ،صدور آیین نامه های دریانوردی صیادی ، تشریح صید ماهی کیلکا دریای خزر دراستان گیلان ،خدمات رسانی ،اسکله صیادی انزلی و آیین نامه و تعرفه ،جلوگیری از اخذ عوارش بندری و رعایت مسایل بهداشتی و زیست محیطی مورد بحت و بررسی قرارگرفت .
وی افزود:توافق نامه ای که بین شیلات ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی درخصوص صدورگواهی نامه های دریانوردی انجام شده است تا تاریخ پایان آبان ماه سال جاری قابل اجراست .
وی گفت : ترویج فناوری صید درآبهای دریایی ، مدیریت بر منابع دریایی و بهره گیری از آخرین دستاوردها در زمینه تکنولوژی صید و بهینه کردن روشهای صید به منظور افزایش بهره وری در واحد ، از اهداف معاونت ترویج وتکنولوژی صید شیلات ایران می باشد.
وی افزود:امسال درامر ترویج صید وصیادی یک میلیارد ریال اعتبارپیش بینی شده است .
وی اظهارداشت : مقررات دریانوردی ،مهارتهای دریای نوردی ، بقا در دریا، ملوانی و سکانداری از جمله آموزش های است که به صیادان ارایه می شود.

سرخط اخبار اقتصاد