گمرک آماده دریافت اظهارنامه واردات و صادرات بدون حضور تجار است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/79 داخلی. اقتصادی. گمرک با پایان کار نصب و راه اندازی نظام گمرکی اسان رایانه ای (اسیکودا) در گمرکات عمده کشور، گمرک ایران آماده دریافت اظهارنامه واردات و صادرات از طریق ارتباط رایانه ای و بدون مراجعه حضوری بازرگانان به گمرکات کشور شد.
معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی روز چهارشـنبه در همایش " نظام آماری گمرک ایران" ضمن اعلام این مطلب، از نبود امکانات مخابراتی مناسب در کشور به عنوان مشکل عمده در اجرای این طرح یاد کرد.
دکتر عباس زادگان گفت: گمرک ایران تسـریع در انجام تشـریفات گمرکی را هدف قرار داده اسـت. زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به بازرگانان تا پایان سال جاری به 20 دقیقه و طی چند سال آینده به کمتر از 5 دقیقه خواهد رسید.
در صورت ایجاد نظام ارتباطی مناسـب، بازرگانان می توانند اظهارنامه صادرات یا واردات را از دفاتر خود تنظیم و نتیجه آنرا دریافت کنند.
وی شیوه کد بندی کالا و امارگیری گمرک ایران را مطابق با استانداردهای جهانی خواند.
به گفته عباس زادگان، در حال حاضر 110 کشور جهان نظام طبقه بندی و کد- بندی مشابه را در مورد کالاهای تجاری دارند و در 70 کشـور جهان برای تنظیم اظهارنامه از نظام رایانه ای " اسیکودا " که از سوی انکتاد طراحی شده است، استفاده می شود.
وی تاکید کرد، با بکارگیری نظام اسـیکودا در ایران، اسـتخراج و ارائه امار صـادرات و واردات ایران به روز شـده اسـت و با توجه به مطابقت ان با اسـتانداردهای جهانی، کشورهای مختلف و مجامع بین المللی نیز به امار ارائه شده، استناد می کنند.
وی ارائه کلیه امار گمرک ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی (اینترانت ) را از اقدامات مهم گمرک در ارائه اطـلاعات به روز به متقاضـیان در داخل و خارج کشور خواند.
عباس زادگان گفت: گمرک ایران علاوه بر ارائه امار تجارت خارجی، 17 نوع امار را به صـورت بولتن های ماهانه و کتاب های سالانه برای ارائه به عموم و مراجع خاص، تهیه و توزیع می کند.
حسین کاخکی مدیرکل دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک ایران نیز به روز کردن امار تجارت خارجی را از اهداف گمرک ایران خواند.
وی گفت: گمرک ایران در حال حاضر امار مقدماتی ماهانه تجارت خارجی را در پایان هر ماه منتشر می کند و کتاب آمار قطعی صادرات سال گذشته نیز طی 15 روز دیگر اماده توزیع خواهد شد.
در این جلسـه که با حضـور نمایندگان وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط با تجارت خارجی برگزار شـد، کارشـناسـان گمرک فعالیت این سازمان را در اجرای طرح اسیکودا و ارائه امار بر روی اینترنت و شبکه ملی تشریح کردند.
20/120/س/11

سرخط اخبار اقتصاد