میزان خسارات خشکسالی اصفهان یک هزار و 541 میلیارد ریال اعلام شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/79 داخلی.اجتماعی.حوادثوامدادرسانی.امدادرسانی.طبیعی.خشکسالی رییس گروه مطالعات و هماهنگی امور ایمنی استانداری اصفهان میزان خسارات خشکسالی امسال استان اصفهان را ، یک هزار و 541 میلیارد ریال اعلام کرد.
منصور جمشیدی چهارشنبه گفت : خسارات برآورد شده بر اساس میزان ریزشهای جوی ،افت آبهای زیر زمینی و کاهش منابع آبی در نشست شورای پنج نفره صندوق خسارت دیدگان جمع بندی شده است.
وی درادامه افزود: این خسارت در بخشهای محصولات زراعی و درختی ، منابع آبی و امور دام می باشد.
وی همچنین اعتبار درخواستی برای جبران خسارت وارده را یک هزار و 612 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این در حالی است که اعتبار مقابله با بحران خشکسالی استان حدود 104 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

سرخط اخبار اقتصاد