نمایندگان کشورهای در حال رشد در نشست گروه 8 شرکت می کنند # توکیو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/04/79 منابع وزارت خارجه ژاپن گفتند که از وزیران خارجه چند کشور در حال رشد برای شرکت در نشست هفته اینده وزیران خارجه گروه 8 دعوت شده است.
نشست وزیران خارجه گروه 8 متشکل از ژاپن ،آمریکا،کانادا ،فرانسه، آلمان، انکلیس ،ایتالیا و روسیه قرار است روز چهارشنبه اینده در استان جنوب غربی " می یازاکی " ژاپن برگزار شود.
طبق گزارشی که منابع دیپلماتیک روزجمعه منتشر کردند گفته شده که از وزیران خارجه تایلند ،افریقای جنوبی و نیجریه درخواست شده که در این نشست شرکت کنند.
کارشناسان معتقدند که ژاپن برای بازتاب دیدگاههای کشورهای در حال رشد برای جلوگیری از جنگهای منطقه یی و کمک برای پیشرفت ممالک در حال پیشرفت از انان برای شرکت نشست گروه 8 دعوت کرده است.
تایلند ، افریقای جنوبی و نیجریه هم اکنون هر کدام ریاست نشست توسعه بازرگانی سازمان ملل متحد " یو سی تی آ دی " ، کشورهای غیرمتعهد"ان آ ام" و گروه کشورهای در حال رشد " جی 77 " را بر عهده دارند.
*969-170*

سرخط اخبار اقتصاد