جوانان در نخستین مرحله مسابقات فنی وحرفه ای در 32 رشته رقابت می کنند # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/4/79 نخستین مرحله مسابقات ( المپیاد ) فنی و حـرفه ای اســتان تهران امروز (یکشنبه ) با شرکت 400 داوطلب در 32 رشته، آغاز شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در محل برگزاری آزمون نظری این مسابقات به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : مــرحله نخست مسابقات فنی و حرفه ای شامل آزمون نظری و عملی در سطح استانی است و یک هفته ادامه دارد.
محمد علی موحدیان افزود: مسابقات در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود و امسال برای نخستین بار برگزیدگان مرحله کشوری به المپیاد فنی و حرفه ای جهان ،راه خواهند یافت.
وی اظهار داشت: با توجه به پذیر ش عضویت ایران در سازمان بین الـمللی آموزش حرفه ای (ivto)، امکان شرکت جوانان ایرانی در المپیاد حرفه ای فـراهم شده است.
موحدیان اظهار داشت: المپیاد فنی و حرفه ای جهان در شهریور ماه سال 1380 با حضور داوطلبانی از 35 کشور جهان در 40 رشته مختلف در سئول برگزار خواهد شد.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تلاش خواهد کرد تا در 20 رشـته مختلف داوطلبانی برای شرکت در این المپیاد ،اعزام کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: برگــزاری ایـن المپیاد تاکیدی بر اهمیت رشته های فنی و حرفه ای و نقش آموزش های غیررسمی در شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور است.
20 / 126 / 169/ 11

سرخط اخبار اقتصاد