کشاورزان مهابادی تمایلی به فروش محصول جو به مراکز دولتی ندارند # مهاباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/04/79 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.گندم.
مسوول واحد امور دام جهاد سازندگی شهرستان مهاباد گفت : کشاورزان این شهرستان تمایلی به فروش محصول "جو" مازاد بر نیاز خود به مراکز دولتی را ندارند.
"جعفر کیخسروی" روز یکشنبه در گفتگو بـا خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: پایین بودن قیمت خرید از سوی مراکز دولتی در مقایسه بـا بازار آزاد باعث شده تا کشاورزان تمایلی به فروش محصول جو به این مراکز نداشته باشند.
وی یادآور شد : خشکسالی موجب کاهش تولید ایـن محصول در سال زراعی جاری شده که متعاقب آن افزایش قیمت محصول جو را در بازار آزاد به همراه داشته است و این اختلاف زمینه فروش محصول به واسطه ها را فراهم آورده است.
هم اکنون از سوی مراکز خرید شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم جو بـه قیمت 694 ریال خریداری می شود در حالیکه قیمت آن در بازار 730 تا740 ریال است.
کیخسروی گفت: درحالیکه بیش از دو هفته از زمان استقرار و آغاز خرید این محصول توسط مرکز خرید شرکت پشتیبانی امور دام در جهاد سازندگی زمان سپری می شود ولـی تاکنون حتی یک کیلوگرم از این محصول خریداری نشده است.
وی افزود : در سال های گذشته بیش از 600 تن از ایـن محصول هـمه ساله از کشاورزان خریداری می شد.
در سال زراعی جاری بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیـر کشت محصول جو قرار گرفته است که یک هزار و 200 هکتار آن آبی و بقیه بصورت دیم است.
به گفته کارشناسان کشاورزی خشکسالی در سال زراعی جاری در زمین های آبی و دیم به ترتیب موجب 30 و 50 درصد کاهش راندمان محصول در هکتار شده است.
شهرستان مهاباد با 172 هزار نفر جمعیت و 60 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در 125 کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان غربی واقع است.

سرخط اخبار اقتصاد