استاندار کرمانشاه ، بر رفع مشکل کم آبی باغات استان تاکید کرد # کرمانشاه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/03/79 داخلی. اقتصادی. خشکسالی.
استاندار کرمانشاه گفت : تمامی دستگاه های مسوول موظفند ، امکانات و ماشین آلات و وسایل انتقال آب را برای رفع مشکل کم آبی باغات این استان تجهیز کنند.
محمدحسین مقیمی روز دوشنبه در نشست ستاد بحران خشکسالی استان کرمانشاه افزود : ممکن است امسال به لحاظ پراکنش باران در بعضی از مناطق تا حدی وضع کشت خوب باشد ولی مشکل این است که بسیاری از کشاورزان حتی از پنج درصد محصول برخوردار نیستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت : از نظر آب شرب شهر 700 هزار نفری کرمانشاه باید از هم اکنون در فکر شهریور ، مهر و آبان باشیم که طبق آمار شرکت آب و فاضلاب 10 هزار خانوار آن با 10 ساعت قطع آب مواجه هستند.
وی تاکید کرد : اداره کل امور آب استان با کمک وزارت نیرو که وعده یک کمک پنج میلیارد ریالی را داده سریعا نسبت به اتصال چندین حلقه چاه های آب عمیق میاندربند که در دست اجراست اقدام کند.
استاندار کرمانشاه افزود : دولت هیچ مشکلی مالی برای رفع بحران کم آبی ندارد و فقط سیاستگذاری به موقع مسوولین استان لازم است که از بروز بحران جلوگیری کند.
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز دراین نشست گفت : بررسی وضع آب موجود رودخانه های استان نشان می دهد در شرایط کنونی افت آب متاسفانه با دبی استاندارد بین 63 تا 98 درصد کاهش دارد.
علی اصغر میرزایی افزود : هم اکنون 430 روستای استان با مشکل بی آبی مواجه هستند.
رییس سازمان کشاورزی استان کرمانشاه نیز گفت : در این استان 12 هزار هکتار از باغات میوه با مشکل آب مواجه هستند و بیش از60 هزار هکتار دیم زارهای استان 100 درصد نابود شده اند.
حسن برزگران افزود: در بخش کشاورزی برای جبران خشکسالی امسال به 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی جهاد سازندگی استان کرمانشاه نیز در ادامه این نشست گفت : برای تامین آب 178 روستا از 430 روستای استان که دچار خشکسالی شده است ، به 12 میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.
محمد چقازردی افزود : 58 روستای آزاد شده سرپل زهاب فاقد آب آشامیدنی است که برای تامین آب آنها 215 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

سرخط اخبار اقتصاد