بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر در مناطق خشک جهان زندگی می کنند # سازمان ملل - خبرگزاری جمهوری اسلامی : 27/03/79 بیش از یک میلیارد و200 میلیون نفر از ساکنان کره زمین که برای امرار معاش خود به زمین و زراعت متکی هستند ،در مناطق کویری و نیمه کویری و خشک جهان بسر می برند.
به مناسبت روز جهانی "مبارزه با پیشروی کویر و خشکسالی" ، " تئـو بن گوریراب" رئیس مجمع عمومی سازمان ملل طی پیامی گفت: پیشروی کویر ناشـی از تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی ، زنـدگی انسانهای 110 کشور جهان را در مناطق حاره ای، خشک و نیمه خشک تهدید می کند.
وی کویر را یک معضل جهانی خواند و حل این مشکل محیط زیستی را در گرو یک تلاش هماهنک بین المللی دانست.
گوریراب که خود شهروند نامیبیایی و با کویر و خشکسالی مانوس اســت ، افزود: همکاری در کلیه سطوح ازجمله مشارکت جامعه مدنی عامل اصلی در مبارزه با پیشروی کویر و خشکسالی است و به این لحاظ ضروری است برنامه های عملی در این زمینه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از 26 کشـــور عضو سازمان ملل که تاکنون معاهده مذکور را امضا نکرده اند ، خواست به جامــعه جهانی پیوسته و در این مبارزه دوشادوش سایر کشورها شرکت جویند.
در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملـل برای افزایش آگاهی بین المللی به منظورهمکاری درزمینه کویر و مبارزه با اثرات ویرانگرآن بر زندگی انسانها، روز 28 خردادماه را روز جهـانی مبارزه با خشکسالی و پیشرفت کویر نامگذاری کرد و یک معاهده بین المللی نیز در این زمینه در سال 1996 به امضا رسید.
تاکنون 167 کشور جهان این معاهده را امضا کرده اند.
* 139 *

سرخط اخبار اقتصاد