۴ اردیبهشت ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6866422
T T
۰ نفر
شرایط جدید مشمولان دریافت مقرری بیمه بیکاری اعلام شد # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/2/79 سازمان تامین اجتماعی روزیکشنبه دربخشنامه ای درخصوص مشمولان دریافت مقرری بیمه بیکاری اعلام کرد:کارگران فصلی در صورتیکه صرفا در اثنای فصل کار بیکارشوند،مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
محمد ستاری فر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و حبیب عجایبی معاون اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی طی دستورالعملی به واحدهای تابعه بر ضرورت اجرای دقیق ان،دستور العمل تاکید کردند.
در این دستورالعمل امده است:براساس ماده دو قانون بیمه بیکاری صرفا بیکاران غیر ارادی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.
براساس این دستور العمل،بیمه شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب اراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر دراین قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یانقض ائین ئنامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده باشند نمی توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
چنانچه کارگران فصلی صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده باشند و بیکاری انها بدون اراده تشخیص داده شود،از دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود.
کارکنان شاغل در کارهای باماهیت غیر دائمی ازجمله طرحها، پروژه ها، پیمانها،فعالیت های ساختمانی و عمرانی صرفا در صورتی که براساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت ان استخدام شده اند اخراج شده باشند،مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
همچنین افراد شاغل در کارهایی که ماهیت ان جنبه دائمی دارد و براساس قرار کار مدت معین را مشغول به کار شده اند باتشخیص واحدهای کار وامور اجتماعی درصورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند موردحمایت قرار می گیرند واستحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.
براساس دستور العمل جدید،ان دسته از بیکارشدگانی که به استناد تبصره ماده 165 قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوط،از بازگشت بکار خود خودداری کنند،مشمول دریافت مقرری بیکاری نخواهند بود.
30/102/149/13

سرخط اخبار اقتصاد